Verwijzingen bij het boek ‘Schoolprofilering; de bedoeling moet blijken uit wat we doen’

Op deze pagina vindt u een overzicht van de verwijzingen uit het boek, gegroepeerd per hoofdstuk.

 

Vooraf Algemene info over Scholen met Succes
Algemene info over De Educatieve Stad
H1: Schoolprofilering: nut en noodzaak

Missie/visie/kernwaarden
Omgevingsmanagement
Veranderde rol van ouders

H2: Ouders

Schoolkeuzemodel en motieven
Marketing en pr (algemeen)
Segmentatie en differentiatie
Betrokkenheid ouders

H3: Schoolimago

Imago, beeldvorming
Branding, merkontwikkeling
Communicatieplan
Contingencyplan (rampenplan)
Concurrentie

H4: De school in beeld

Demografisch onderzoek Marktprofiel
Interne analyse Tevredenheidspeilingen
Marketingonderzoek Marketingdashboard
Marketingplan

H5: Profielontwikkeling in vogelvlucht

In zes stappen naar een schoolprofiel
Elevator pitch

H6: Hoogtepunten in het onderwijs

Voorbeelden van hoogtepunten
Voorbeelden van leerlandschappen
Over dromen, motiveren en inspireren
Prioriteren en keuzes maken

H7: Buitenschoolse partners

Schema omgevingsfactoren
Overzicht bestaande netwerken en links
Voorbeelden gast in de klas
De kunst van het netwerken

H8: Het eindprofiel van de leerling

Voorbeelden van eindprofielen
Meesterschap van de leerling

H9: Inrichting schoolgebouw

Analyse schoolgebouw
Voorbeelden geprofileerde schoolgebouwen
Creatief en inventief herinrichten

H10: Schoolcultuur

Meten huidige en gewenste schoolcultuur (test)
Voorbeelden schoolcultuur
Afspraken, regels, protocollen

H11: De kwaliteiten van de leerkrachten

Teamrollen (test) en NSA-competenties
Meten aanwezige kwaliteiten
Vertalen profiel naar competenties en nascholingsplan

H12: Samenhang: van profielwiel naar
schoolprofiel

Voorbeeld profielschetsen
Relatie schoolprofiel ouders en omgeving

H13: Borging van het schoolprofiel

Plan van aanpak (voorbeelden)
Borging marktgericht denken

H14: Naar buiten treden

Duidelijk verhaal, consequente communicatie
Doelgroepmiddelen matrix
Communicatiemiddelen
Pers en publiciteitsplan omgaan met de media