Stappenplan schoolprofilering

Hieronder kunt u de werkwijzer schoolprofilering downloaden. Dit schema is bedoeld als werkwijzer voor iedereen die daadwerkelijk met schoolprofilering aan de slag gaat: voor directies, profielcoördinatoren, profielwerkgroepen of voor externe begeleiders.

De werkwijzer is gebaseerd op het boek Schoolprofilering, waarin inhoudelijke informatie wordt gegeven om een onderscheidend en passend profiel te ontwikkelen.

In de middenkolom staan de vragen die centraal staan in de verschillende fasen van het profileringsproces. Rechts staat wat verwacht wordt aan opbrengst wanneer die vragen door onderzoek of brainstorm beantwoord zijn. De linkerkolom toont de corresponderende hoofdstukken uit het boek.

Door de stappen zo netjes onder elkaar te zetten suggereren we een strikte opeenvolging. Dat klopt echter niet voor de stappen 4 tot en met 9. Het ontstaan van het onderwijskundig profiel is een organisch groeiproces. De volgorde is min of meer willekeurig, de uitkomst van de ene stap is direct terug te koppelen naar alle andere.

Een schoolprofiel heeft alleen waarde wanneer het hele team ‘er achter staat’ en de bedoelingen waar wil maken. Wanneer een school werkt met een profielwerkgroep die slechts een deel van het team betreft, is regelmatige terugkoppeling naar de overige teamleden een voorwaarde voor succes. Die terugkoppeling zal per school aan het schema moeten worden toegevoegd.

Download het schema: Werkwijzer Schoolprofilering

Schema Werkwijzer Schoolprofilering