Het Profielwiel

Om bedoelingen van de school zichtbaar te maken zijn keuzes nodig. Een schoolteam dat werkt aan profilering van de school zal zich moeten bezinnen op vragen als:
– Wat doen we wel en wat niet in ons onderwijs?
– Waar liggen onze prioriteiten?
– Wat vinden we voor onze kinderen belangrijk en welke mogelijkheden hebben we daarvoor?

Bovenstaande vragen maken deel uit van zes onderwijsaspecten, die worden weergegeven in het Profielwiel. In een geprofileerde school zal nadrukkelijk gestreefd worden naar een duidelijke samenhang tussen deze aspecten. Daarom staan de zes aspecten ook altijd binnen een cirkel (het profielwiel); samen vormen ze een geheel en alleen als alle aspecten ingevuld zijn en samenhang vertonen kan ‘het wiel’ ons verder brengen.

profielwiel

Sleutelvragen bij het ontwikkelen van een helder schoolprofiel

1. Welke hoogtepunten in het schoolprogramma zijn kenmerkend voor het gekozen profiel of kunnen dat gaan worden?

2. Welk buitenschoolse contacten hebben we nodig voor de realisatie van het schoolprofiel?

3. Welk beeld hebben we van de leerling die onze school verlaat?

4. Hoe is aan de inrichting van de school en de schoolomgeving het profiel te herkennen?

5. Op welke wijze bevordert de schoolcultuur de gewenste vorming van de leerling?

6. Welke bijzondere kwaliteiten vraagt het beoogde profiel van de afzonderlijke leerkrachten?

 

Download

Hulpmiddel om tot een profiel te komen

Associatietest