Een Profielschets schrijven

Vanaf het moment dat duidelijk is in welke richting een school zich wil profileren, kan worden gewerkt aan een profielschets. Dit is de eerste stap naar communicatie over het profiel.

Wat is een profielschets?

Om te voorkomen dat onderwijs vervalt tot de waan van de dag en het team haar eigen uitgangspunten en motieven niet meer kent, moet het profiel zorgvuldig beschreven worden. In de profielschets wordt een samenhangend antwoord gegeven op de zes sleutelvragen. Het is een toekomstgericht document waarin wordt geschetst hoe het beleid en het onderwijs er in de komende jaren uit zullen zien. Nog niet alles wat in de profielschets staat is al werkelijkheid, maar het geeft duidelijk aan wat de richting is waarin de onderwijsontwikkeling van de school zal gaan verlopen.

Waarom een profielschets?

1. Een beschreven profiel vormt de basis voor het schoolbeleid
2. Het benadrukt de sterke kanten van de school, waarmee ze zich kan onderscheiden van de andere scholen
3. De identeit (profiel) van de school kan hiermee eenduidig naar buiten worden gebracht in haar communicatie (zowel intern als extern).
4. Het is een middel om te communiceren met ouders en anderen, zij kunnen het lezen er hun schoolkeuze op baseren en de organisatie er op aanspreken.

Inspiratie

Voorbeeldprofielschetsen:

– Communicatief
– Ontdekkend
– Ondernemende school
– Stilteschool
– Talentontwikkeling
– Wereldschool
– Zelfbewuste school