Ondersteuning bij profileren

Het is belangrijk dat uw school een duidelijk profiel, gezicht en karakter heeft. Dit is van belang om u te onderscheiden van concurrenten en aan toekomstige klanten te tonen waarom u aantrekkelijk voor hen bent.

Schoolprofilering is er op gericht om uit de enorme breedte en diversiteit van onderwijsactiviteiten een rode draad te halen die de diverse activiteiten bundelt tot een helder en eenduidig geheel. Door te zoeken naar die rode profieldraad kunnen activiteiten met elkaar worden verbonden zodat zowel intern als extern een duidelijk beeld ontstaat van de bedoelingen en de kracht van de school.

Begeleiding

Scholen met Succes kan scholen begeleiden in een traject van ongeveer een jaar bij het ontwikkelen van een onderscheidend profiel. Het traject is ingedeeld in vier logisch opvolgende fasen:

1. Onderzoek en analyse

2. Schoolprofiel en strategie

3. Communicatie en PR

4. Borging

Deze fases doorlopen we in gemiddeld vier bijeenkomsten.

Werkboek profilering

Leidraad voor die bijeenkomsten is het werkboek profilering. Hierin staat een overzicht van de door de school te ondernemen activiteiten, agenda’s voor de bijeenkomsten, afsprakenkaarten, kortom alles wat een school nodig heeft om het traject te doorlopen. Tijdens de bijeenkomsten wordt een intern PR-team opgeleid om marketinginformatie te verzamelen, te interpreteren en bij te houden. Daarnaast wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van, en communiceren over het schoolprofiel. Ook het team wordt daarbij betrokken met een workshop profilering.

Na het traject ligt er een communicatie-actieplan voor de middellange termijn. Daarnaast heeft de school voldoende handvatten om het gekozen profiel te borgen en actueel te houden.

Extra informatie

Folder profilering

Invulling van de vier fasen