Marketing & PR

Marketing:

Het realiseren van een wederzijds bevredigende ruilrelatie tussen organisatie en doelgroepen.

Public relations

Het stelselmatig bevorderen van de relatie tussen een organisatie en haar publieksgroep.

Informatie

Marketing/PR denkmodel