De kunst van het netwerken

Er is wel het nodige geschreven over de kunst van het netwerken. Leuk is nog steeds een klein boekje van Gerard van Eyk uit 1986: het netwerkspel. Het is een vertaling van van een Amerikaanse uitgave. Indertijd was er een kaartspel aan gekoppeld dat bestond uit een deck blanco speelkaarten. Bedoeling was om eerst zogenaamde warme contacten op de blanco kaarten te schrijven (op elke kaart 1 naam). Vervolgens formuleer je een gerichte zoekvraag: bijvoorbeeld wie kan een gastles verzorgen over gezond snoepen. En dan speel je je kaarten uit. Ofwel je loopt 1 voor 1 zorgvuldig de namen van je warme contacten door met de vraag of hij of zij mogelijk tot een antwoord op je vraag kan leiden. Uitgangspunt van het spel is dat je in 3 telefoontjes een antwoord op je vraag moest hebben.

Moderner en meer op ondernemen en marketing gericht is het boek van Karen Romme, Calimeromarketing (ISBN 90-5594-358-4). Romme geeft 10 spelregels om op geraffineerde en goedkope wijze toch zeer efficiënt marketing te bedrijven. De tweede regel (p50 | 65) gaat over netwerken en is ook voor scholen interessant.

1. Stel vragen en durf te kiezen
2. Bouw structureel aan een krachtig netwerk
3. Ga actief je boodschap verkondigen
4. Gebruik de pers voor je bedrijf
5. Zorg voor goede ondersteunende middelen
6. Leid actieve zoekers naar je bedrijf
7. Geef bestaande klanten voorrang
8. Werf nieuwe klanten op persoonlijke wijze
9. Wees trots op je status van ondernemer
10. Plan, balanceer, evalueer en floreer

Informatie

Het netwerkspel

Netwerken als sociale bezigheid