Extern profiel: Laat zien waar uw school voor staat

Een school die werk maakt van het schoolprofiel beoogt vergroting van het rendement. We denken dan allereerst aan verbetering van de kwaliteit van het werk, aan een bewustere keuze van activiteiten in de school en meer samenhang. Maar ook aan een grotere bewustwording bij de leden van het team, aan leerkrachten die hun eigen meesterschap inzetten en die kinderen uitdagen tot grote prestaties. Kortom, het profiel versterkt het primaire proces, het onderwijs.

Wanneer je als team een dergelijk onderwijskundig profiel hebt ontwikkeld, waar je met elkaar trots op bent omdat je weet dat het goed werkt, dan is het zaak om daarmee naar buiten te treden. Dat begint bij de eigen ouders en nieuwe ouders van potentiƫle leerlingen van de school.

Het is verleidelijk om te denken dat kwaliteit zichzelf wel verkoopt. Goed onderwijs moet ook goed verkocht worden. Ofwel, je kunt met elkaar nog zo goed bezig zijn, mooie dingen doen en een helder beleid formuleren, als niemand er wat van merkt is het als knipogen in het donker: niemand die het ziet!

Be good and tell it!

Er is aandacht nodig voor de middelen die de school tot haar beschikking heeft om het gekozen profiel naar buiten te brengen, om te laten weten waar uw school voor staat. Welke middelen passen bij de school en haar doelgroep? Welke communicatiemomenten kunnen we benutten voor de korte en middellange termijn? Hoe organiseren we dat?