Communicatiemiddelen

Communicatiemiddelen zijn van belang om een bepaalde boodschap over te brengen bij de gewenste doelgroep. Het communicatiemiddel moet passen bij de communicatieboodschap. Daarnaast dient het helder te zijn in vorm en inhoud en aan te sluiten bij de huisstijl van uw school om een eenduidige uitstraling te creëren naar de buitenwereld.

Scholen met succes kan ondersteuning bieden in het schrijven, redigeren en vormgeven van diverse communicatiemiddelen. Uiteraard kunnen wij ook communicatiemiddelen schrijven, redigeren en vormgeven die niet in onderstaande tabel staan vermeld.

De communicatiemiddelen zijn onder te verdelen in:

Digitale middelen Schriftelijke
middelen-klantcontacten
Schriftelijke middelen-
werving
Fysieke
middelen
Persoonlijke middelen
Website Schoolgids Folder Gebouw Team
E-brieven Nieuwsbrief Factsheet
DigiDuif Nieuwsbrief special Poster
Huisstijlformats Flyer

Extra informatie

Briefing communicatieadviesbureau in twaalf stappen
Checklist communicatiemiddelen
Communicatieplan in 9 stappen