Over De Educatieve Stad

De Educatieve Stad is een ontwerp- en adviesbureau voor onderwijs en opvoeding. Vanaf 1998 ontwikkelen wij educatieve ontwerpen voor scholen, schoolbesturen, overheid en bedrijfsleven.

Wij zetten ons in voor ondernemend leren. Voor ons betekent dat: het versterken van de leermotivatie en het ondernemend leergedrag, talentontwikkeling, een hoog leerresultaat, het bevorderen van verantwoordelijkheid en solidariteit, meer arbeidsplezier bij de leraren. Onze ontwerpen komen tot stand in nauw overleg met u en sluiten aan bij uw wensen en mogelijkheden

www.educatievestad.nl

Logo_educatieve_stad_goed